ดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพ ผู้หญิง

Tag Archives: อาคารทรุด

ภายหลังพื้นทรุดควรหาข้อเด่นเพื่อจะนำมาปรับสภาพชั้นดิน

จุดเด่นการปฏิรูปสภาพชั้นดินอ่อนด้วยวิถีทาง Compaction Grout ภายหลังจากพื้นทรุดตัว วัสดุมีราคาตํ่า ทำให้การปฏิรูปสภาพชั้นดินอ่อนเนื้อที่ขนาดใหญ่และลึก ใช้งบน้อย เมื่อเทียบกับการปฏิรูปสภาพชั้นดินแบบอื่น กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่ควรใช้เครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่ ไม่สลับซับซ้อน ทำเอาการเข้าถึงหน้างานภายในที่แคบๆ ดำเนินต่อไปได้ง่าย มีกระบวนการตรวจดูความอุดมของการปรับปรุงสภาพชั้นดิน ด้วยการวัดความจุอุปกรณ์ที่ถูกอัดปั๊ม พร้อมด้วยอัตราวัดดันช่วงเวลากระทำการอัดปั๊ม ที่หมายถึงแรงต่อต้านจากชั้นดิน อาจทำการอัดปั๊มได้ลึกมากกว่า 20 เมตร กระบวนการการจัดแจง Compaction Grout ภายหลังพื้นทรุดตัว 1) ตรวจสอบชั้นดินด้วยแนวทางตอกหยั่ง เพื่อให้รับรู้ถึงขั้นประสิทธิภาพในการรองรับนํ้าหนักของดินแต่ละขั้น ก่อนที่จะทำการคาดการณ์ลักษณะการแก้ไข ที่หมายถึงความลึกของการอัดปั๊ม จำนวนรวมวัตถุที่ใช้ต่อจุด พร้อมทั้งช่องว่างระหว่าง จุดที่จะอัดปั๊ม 2) กำหนดที่ว่างระหว่างจุด ที่จะทำการอัดปั๊ม โดยปกติจะมีช่องว่าง โดยประมาณ 2-3 เมตร เช่นนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงร่าง และชั้นดินพื้นฐาน 3) จัดตั้งท่ออัดปั๊มวัตถุ ที่ลำดับขั้นความลึกที่ได้จากผลการทดสอบชั้นดิน 4) กระทำการอัดปั๊มคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพในการไหลลื่นต่ำ การอัดปั๊มจะทำทุกๆ ความลึก 0.30-0.50 เมตร จากดินชั้นหนึ่งสม่ำเสมอขึ้นไปยังดินด้านบน การประมาณพร้อมกับดูแลความอุดมสมบูรณ์ของการอัดปั๊มของชั้นดินแต่ละชั้น จะประเมินค่าจากส่วนแบ่งคอนกรีตที่อัดปั๊มเข้า พร้อมทั้ง แรงกระตุ้นที่ปรากฏช่วงเวลากระทำการอัดปั๊ม