ดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพ ผู้หญิง

การเก็บรักษาเนื้อสัตว์โดยใช้ถุงซิปล็อค

คำจำกัดความของคำว่าถุงซิปล็อค นั้น คือถุงประเภทใดๆก็ตามที่ปากถุงถูกเปิด-ปิดด้วยซิปล็อค เพื่อไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปได้โดยปัจจุบันนี้ธุรกิจขนมถุงในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต่างหันมาใช้แพ็คเกจถุงซิปล็อคกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเปิด-ปิดตัวถุงซิปล็อคนี้ แต่แน่นอนว่าราคาต่อหน่วยย่อมสูงขึ้นกว่าบรรจุภัณฑ์อื่น เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นกว่าแพ็คเกจเดิมดังนั้นผู้ประกอบการจึงมักใช้ถุงซิปล็อคกับสินค้าที่มีขนาดบรรจุมากขึ้นกว่าปกติแทนทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมระหว่างขนาดบรรจุและราคาขาย และยังช่วยควบคุมมิให้เกิดช่องว่างในราคาที่ตั้งขายระหว่างบรรจุภัณฑ์แบบเดิมและถุงซิปล็อคอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากถุงซิปล็อคที่เรามักเข้าใจว่าคือถุงพลาสติกใส

ที่มักพบว่ามีการใช้ในหลายธุรกิจมีลักษณะคล้ายถุงยาแล้ว ถุงซิปล็อคยังมีหลากหลายลักษณะ แตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่ใช้ผลิตเช่น ถุงฟอยด์ ซองฟอยล์ ถุงเมทัลไลท์ ถุงพลาสติกใส ถุงพลาสติกขุ่นถุง Kraft สีน้ำตาล นั้นต่างก็เป็นหนึ่งในถุงซิปล็อคด้วยกันทั้งสิ้น

ถุงฟอยด์ ซองฟอยล์ ชื่อเรียกก็บอกถึงวัสดุที่ใช้คือตัวฟอยล์ ก็ยังมีแบบย่อยอีก กล่าวคือมีถุงฟอยด์ ซองฟอยล์ ทั้งแบบวางตั้งได้ วางตั้งไม่ได้ แบบด้านหน้าใสด้านหลังทึบ หรือแม้กระทั่ง แบบทึบทั้ง 2 ด้าน ให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจแต่ละประเภทแน่นอนว่าสนน

ราคาย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ขนาดและวัสดุที่ใช้ผลิตถุงซิปล็อคนั้นๆ

ดังนั้นในการเลือกใช้ให้เหมาะสมแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากจะพิจารณาจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์แล้วย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพิจารณาถึงต้นทุนหรือราคาของถุงซิปล็อคนั้นๆด้วย

ถุงซิปล็อคมีประโยชน์ในการช่วยท่านใช้เนื้อสัตว์ในการทำครัวอย่างไรบ้าง มาดูกันค่า

๑) เราสามารถแบ่งเนื้อสัตว์ไว้ให้เหมาะสมสำหรับทำอาหารแต่ละมื้อโดยไม่ต้องนำเนื้อสัตว์ทั้งหมดแช่แข็งหรือนำออกมาละลายเวลาทำอาหารค่ะ

๒) ถุงซิปล็อคยังสะดวกต่อการหมักเนื้อสัตว์หลากหลายสูตรเก็บไว้ในคราวเดียวกันโดยไม่กินพื้นที่ในตู้เย็นมากเท่ากล่องทัพเพอร์แวร์

๓) เราสามารถเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารภายในถุงไว้บริเวณหน้าถุง เช่น ประเภทของเนื้อสัตว์ สูตรที่ใช้หมัก ปริมาณที่หมัก วันเดือนปีที่บรรจุอาหาร อาหารในถุงใช้สำหรับอะไร เป็นต้น เพื่อง่ายต่อการแยกแยะอาหารในกรณีที่มีอาหารที่หลากหลายค่ะ

๔) การใช้ถุงซิปล็อกใส่เนื้อสัตว์สามารถละลายน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วโดยนำถุงซิปล็อกที่บรรจุเนื้อสัตว์ไปแช่น้ำ ในเวลาที่เราต้อวการใช้เนื้อสัตว์ในการทำอาหารอย่าวเร่งด่วนค่ะ ๕) ถุงซิปล็อคเมื่อใช้ในการเก็บเนื้อสัตว์แล้ว สามารถนำมาใช้ซ้ำได้โดยการล้างด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาดทั้งสองด้าน และตากให้แห้งหรือใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งก่อนเก็บค่า